• garage
  • hotellet
  • nybo handelsgard
  • farmec
  • Våra garage
  • Hotell Ramudden
  • Nybo Handelsgård
  • Farmec huset

Idag har företaget 9 fastigheter med ca 500 hyresgäster.
Fastighetsbeståndet är varierat och koncentrerat till centrala Valbo.
Kontakta oss för vidare information, vi svarar gärna på dina frågor.

farmec framsida

Lediga Qvadrater

lediga qvadrater

Lediga lokaler